Skip to main content

SLB har valt Awaio Locks för sitt nya kontor i Oslo. Totalt har 129 Awaio Locks installerats med en mix av funktioner, inklusive personliga och team-skåp, omklädningsrum samt delningskabinetter för extern distribution. Förlorade nycklar, taggar och RFID-kort tillhör nu historien med Awaio Locks självbetjäningssystem, vilket minskar administrationen med 90 % och ger värdefull användningsdata.

SLB är världens största offshore-borrningsföretag med över 170 nationaliteter bland sina 82 000 anställda. SLB är verksamma i över 120 länder över hela världen.

SLB, a global technology company | SLB