Skip to main content

Awaio lanseras i Norge och en norsk partner ansluter till teamet!

Att inkludera Tor Helge och lansera Awaio i Norge är en del av vår expansionsplan i Norden. Vi är mycket nöjda med valet av Tor Helge som partner eftersom han har mycket erfarenhet och energi. Tor Helge kommer också att vara mycket engagerad i våra övriga expansionsplaner.