Därför behövs Awaio

Med Awaio sänker du dina kostnader genom att dela ditt kontor. Tillsammans med Awaio tar du hand om dina kvadratmeter, förbättrar likviditeten i företaget. Dessutom ger du dina anställda nya perspektiv, genom att erbjuda dem nya arbetsplatser och nya kontakter.

9 av 10
kvadratmeter
används inte

§ Fakta i detta stycke är hämtat från IVAs rapport ”Resurseffektivitet & cirkulär ekonomi”,  februari 2020 samt
Fjellander. L. med flera, 2019, ”Rapport C3711. Delningens potential”, IVL Svenska Miljöinstitutet

DAGENS VERKLIGHET

Ska vi bygga fler kontorsfastigheter?

40%

Fastighetssektorns del av det globala CO2 utsläppet.

40.000

Villors uppvärmning kan jämföras med den årliga nybyggnationen av kontorsfastigheter.

10%

Den uppskattade nyttjandegraden av våra kontor i Sverige. Mätningen utfördes innan pandemin.

Socialt ansvar

 

Många av oss spenderar upp till en tredjedel av våra liv på kontor. Därför betyder givetvis kontoret mycket för oss. Vi gillar att arbeta på kontor för att vi kan vara tillsammans med våra kollegor och befinna oss i en kreativ miljö. Dock upplever många att vardagen på samma kontor kan bli rutinartad och i värsta fall leda till minskad motivation. Människor som har en flexibilitet och frihet att välja var och när de vill jobba, mår ofta mycket bättre. Utöver detta tycker även många att pendlingen mellan hem och kontor är stressfyllt och tycker helt enkelt det är skönt att slippa ibland. Omdefinitionen av vad och var ett kontor är, har tagit fart på allvar det senaste året. Awaio hjälper dig att själv definiera ditt kontor.

 

 

 

DELA SMART

Börja dela ditt kontor – en liten delning är bättre än ingen delning.
Vi hjälper dig att se över dina kvadratmeter och optimerar dem.

Kontakta oss för att ladda ner appen!

 

Awaio nyhetsbrev

Gör din värld större med Awaio