Skip to main content

En bättre framtid för ditt företag och planeten

En bättre framtid för ditt företag och planeten. Våra toppmoderna lösningar erbjuder alla funktioner och fördelar som din nuvarande och framtida arbetsplats behöver, utan de extra kostnaderna och miljöpåverkan av gateway-enheter, sensorer, wifi och bokningspaneler. Dessutom, genom att främja det cirkulära användandet av befintliga resurser, hjälper Awaio ditt företag att dra nytta av det som redan finns och ytterligare minska er påverkan på miljön, och tar er närmare en framtid utan utsläpp.

9 out of 10 square metres are not being used

This fact is from IVA's report “Resurseffektivitet & cirkulär ekonomi”, February 2020 as well as Fjellander. L. et al 2019, “Rapport C3711. Delningens potential”, IVL Swedish Environmental Research Institute.

Verkligheten idag

Bör vi bygga fler kontorsbyggnader? Kontorsbyggnader utgör 40% av fastighetssektorns globala CO2-utsläpp.

40.000

Uppvärmningen av fristående hus är jämförbar med den totala globala mängden nybyggda kontorsfastigheter per år. 10% är den uppskattade procenten av använd utrymme på våra kontor i Sverige. NB: Dessa data är från innan pandemin.

Socialt ansvar

Många av oss tillbringar upp till en tredjedel av våra liv på kontoret. Det innebär uppenbarligen att kontoret är mycket viktigt för oss. Vi trivs med att arbeta på kontor eftersom vi kan vara tillsammans med våra kollegor i en kreativ miljö. Med det sagt upplever många att vardagen kan bli rutinmässig, och i värsta fall kan det leda till minskad motivation. Personer som har flexibilitet och frihet att välja var och när de vill arbeta upplever ofta ökat välbefinnande. Dessutom upplever många pendlingen mellan hem och kontor som stressig och känner sig helt enkelt lättnad över att kunna undvika den då och då. Omdefinieringen av vad ett kontor är har fått mycket momentum det senaste året. Awaio hjälper dig att själv definiera ditt kontor.

There must be a better way?

Dela ditt kontor, dela din hyra

Awaio hjälper dig att sänka dina kostnader genom att dela ditt kontor. Tillsammans med Awaio hanterar du din tillgängliga kontorsyta, förbättrar din företagets likviditet och ger dina anställda en ny perspektiv.

Kontakta oss

Vad betyder egentligen hållbarhet?

För oss innebär hållbarhet flera saker. Framför allt handlar det om ett cirkulärt perspektiv och att använda det som redan finns. Oavsett hur man ser det, belastar vi miljön när vi bygger nya byggnader. Därför vill vi tänka om!

Awaio smart lockers

Delningen av arbetsplatser och förvaring görs enklare och mer flexibel med det Awaio smart lockers. Awaio-appen låter dig boka utrymme, dela och låsa in din förvaring.

Utforska funktioner

Vanliga frågor

Vad är Awaios uppdrag?

Våra innovativa lösningar erbjuder alla funktioner och fördelar som din nuvarande och framtida arbetsplats behöver, utan de extra kostnaderna eller miljöpåverkan av gateway-enheter, sensorer, wifi och bokningspaneler. Dessutom hjälper Awaio ditt företag att maximera det som det redan har genom att främja den cirkulära användningen av befintliga kontorsresurser, vilket minskar er påverkan på miljön och tar er närmare en framtid helt utan utsläpp.

Varför bör jag dela min arbetsplats?

Idag är kontorshyra en av de stora kostnaderna för många företag. Awaio använder befintliga kontorsutrymmen och ser till att vi hanterar byggnader mer effektivt samtidigt som vi skapar möjligheter för företag att både spara och tjäna pengar. Dessutom blir vårt sociala liv rikare och vår personliga utveckling ökar när vi delar. Samtidigt stärker du relationen med dina anställda genom att erbjuda dem möjligheten till ett friare arbetsliv.

Vad betyder egentligen hållbarhet?

För oss betyder hållbarhet flera saker. Framför allt handlar det om ett cirkulärt perspektiv och att använda det som redan finns. Oavsett hur man ser det, belastar vi miljön när vi bygger nya byggnader. Därför vill vi tänka om!