Skip to main content

Idéen kring att teknik kan främja hållbarhet

Vi har spenderat de senaste 9 månaderna med att utveckla en avancerad teknik för att i sin tur skapa en så enkel och användarvänlig app som möjligt. Tekniken är alltså viktig för oss, men det är inte det enda som är viktigt.

Vi kan inte enbart förlita oss på tekniken för att skapa ett hållbart samhället. Vi tror att vi måste kombinera teknisk utveckling och innovation med samarbete mellan företag. För att skapa cirkulära system så krävs det att företag jobbar tillsammans och drar nytta av varandra.

Ja, teknik är en viktig del för att kunna utveckla samhället bättre. Men den primära drivkraften bakom Awaio har hela tiden varit att på ett enkelt sätt kunna föra samman företag och människor.

Man kan enkelt navigera runt i awaio-appen men den stora förändringen står vi för tillsammans när vi vågar tänka nytt. Och när vi är öppna för att ändra våra invanda mönster och ideér kring kontoret som koncept.