Skip to main content

En bedre fremtid for virksomheten og planeten

Våre banebrytende løsninger tilbyr alle funksjonaliteter og fordeler som din nåværende og fremtidige arbeidsplass trenger, uten ekstra kostnader og miljøpåvirkning fra gatewayer, sensorer, wifi og bookingpaneler. I tillegg bidrar Awaio til å fremme den sirkulære bruken av eksisterende kontorressurser, noe som hjelper bedriften din med å utnytte det den allerede har på en bedre måte. Dette reduserer ytterligere bedriftens miljøavtrykk og tar deg nærmere en fremtid med netto nullutslipp.

9 av 10 kvadratmeter står ubenyttet

Dette faktumet er hentet fra IVAs rapport Ressurseffektivitet & sirkulær økonomi, februar 2020, samt Fjellander. L. et al 2019, Rapport C3711. Potensialet med å dele, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dagens realitet

Bør vi bygge flere kontorbygg? Kontorbygg utgjør 40 % av eiendomssektorens globale CO2-utslipp.

40.000

Oppvarmingen av eneboliger kan sammenlignes med det totale, globale antallet nyoppførte kontoreiendommer per år. 10 % er den estimerte prosentandelen av utnyttet plass på kontorene våre i Sverige. NB: disse dataene er fra før pandemien.

Samfunnsansvar

Mange av oss bruker opptil en tredjedel av livet på kontoret. Det betyr selvsagt at kontoret er veldig viktig for oss. Vi liker å jobbe på kontor, fordi vi kan være sammen med kollegene våre i et kreativt miljø. Når det er sagt, opplever mange at hverdagen kan bli rutine og dette kan i verste fall føre til redusert motivasjon. Mennesker som har fleksibilitet og frihet til å velge hvor og når de vil jobbe, opplever ofte økt trivsel. I tillegg opplever mange at pendlingen mellom hjem og kontor er stressende og føler seg rett og slett lettet over å slippe det av og til. Redefineringen av hva et kontor er, har skutt mye fart det siste året. Awaio hjelper deg med å definere kontoret ditt selv.

Det må finnes en bedre måte?

Del kontoret ditt, del leiekostnaden din

Awaio hjelper til med å redusere kostnadene dine ved å dele kontoret ditt. Sammen med Awaio,  administrerer du tilgjengelige kontorlokaler, forbedrer selskapets likviditet og gir dine ansatte et nytt perspektiv.

Kontakt

Hva betyr egentlig bærekraft?

For oss betyr bærekraftig flere ting. Fremfor alt er det et sirkulært perspektiv og bruk av det som allerede eksisterer. Uansett hvordan man ser det, belaster vi miljøet når vi bygger nye bygninger. Derfor ønsker vi å tenke nytt!

Begynn å bruke Awaio på kontoret

Kom i gang med å dele kontoret ditt – litt deling er bedre enn ingen deling. Vi hjelper deg med å administrere plassen din, samt optimalisere den.

Utforsk funksjoner

Ofte stilte spørsmål om Awaio

Hva er Awaios oppdrag?

Våre innovative løsninger tilbyr alle funksjoner og fordeler som din nåværende og fremtidige arbeidsplass trenger, uten de ekstra kostnadene eller miljøpåvirkningen av gateway-enheter, sensorer, wifi og bookingpaneler. I tillegg hjelper Awaio din bedrift med å maksimere det dere allerede har ved å fremme den sirkulære bruken av eksisterende kontorressurser, noe som reduserer deres påvirkning på miljøet og bringer dere nærmere en fremtid helt uten utslipp.

Hvorfor bør jeg dele arbeidsplassen min?

I dag er kontorleie en av de store kostnadene for mange bedrifter. Awaio bruker eksisterende kontorlokaler og sørger for mer effektiv bygningshåndtering samtidig som vi skaper muligheter for bedrifter å både spare penger og tjene penger. I tillegg beriker vårt sosiale liv seg, og vår personlige utvikling øker når vi deler. Samtidig styrker du forholdet til de ansatte ved å tilby dem muligheten til en mer fleksibel arbeidssituasjon.

Hva betyr egentlig bærekraft?

For oss betyr bærekraft flere ting. Fremfor alt handler det om et sirkulært perspektiv og å bruke det som allerede finnes. Uansett hvordan man ser på det, påvirker vi miljøet når vi bygger nye bygninger. Derfor ønsker vi å tenke annerledes!