Derfor behøver vi Awaio

Med Awaio reduserer og deler du kostnadene dine ved å dele kontoret ditt med andre. Sammen med Awaio utnytter du mer effektivt dine kvadratmeter, og samtidig styrkes likviditeten til selskapet. I tillegg gir du dine ansatte nye perspektiver, ved å tilby dem en ny form for arbeidsplass og nye kontakter.

9 av 10
kvadratmeter
benyttes ikke 

§ Fakta i detta stycke är hämtat från IVAs rapport ”Resurseffektivitet & cirkulär ekonomi”,  februari 2020 samt
Fjellander. L. med flera, 2019, ”Rapport C3711. Delningens potential”, IVL Svenska Miljöinstitutet

DAGENS VIRKELIGHET 

Skal vi bygge flere kontorlokaler? 

40%

Fastighetssektorns del av det globala CO2 utsläppet. 

40.000

Villors uppvärmning kan
jämföras med den årliga
 nybyggnationen av
kontorsfastigheter.
 

10%

Den uppskattade
nyttjandegraden av våra kontor i Sverige. Mätningen
utfördes innan pandemin.
 

Samfunnsansvar og bærekraft 

 

Mange av oss tilbringer opptil en tredjedel av våre liv på kontoret. Det er derfor kontoret betyr så mye for oss. Vi elsker å jobbe på kontoret fordi vi da kan være sammen med våre kolleger og være i et kreativt miljø. Mange føler imidlertid at hverdagen på samme kontor kan bli rutine og i verste fall føre til redusert motivasjon.  Mennesker som tilbys fleksibilitet og frihet til å velge hvor og når de ønsker å jobbe, føler seg ofte mye bedre. I tillegg føler mange også at pendling mellom hjem og kontor er stressende, og mange mener at dette er fint å unngå noen ganger.  Omdefineringen av hva og hvor et kontor er,  har for alvor tatt av det siste året.  Awaio  hjelper deg med å definere ditt eget kontor. 

 

 

 

DEL SMART

Begynn å dele kontoret – litt deling er bedre enn ingen deling.
Vi hjelper deg med å gjennomgå dine lokaler og optimaliserer dem. 

 Kontakt oss for å laste ned appen!

 

 

Nyhetsbrev fra Awaio 

Gjør din verden større med Awaio